CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI                  DỊCH VỤ VDA ĐÀ NẴNG

 

 

 

 

      Số: 03-2018 /CV-VDAĐN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––––

                      Đà Nẵng,  ngày 07 tháng 02  năm 2018

 THÔNG BÁO

V/v mua cổ phiếu VD   A Đà Nẵng của Saigon Co.op

----------

 
                     Kính gởi :  QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY VDA ĐÀ NẴNG
 
 
          Công ty Cổ Phần Thương Mại - Dịch Vụ VDA Đà Nẵng (VDA ĐN) nay đã được UBCK Nhà nước và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chấp thuận hủy đăng ký và lưu ký công ty đại chúng theo quy định.
          Bắt đầu từ ngày 20/10/2015, VDA Đà Nẵng sẽ trực tiếp làm các thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho các cổ đông VDA Đà Nẵng khi có nhu cầu.
 
          Công ty xin thông báo đến các cổ đông được biết là Cổ đông lớn nhất hiện nay của VDA Đà Nẵng là Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) đang có nhu cầu mua lại các cổ phần VDA Đà Nẵng với mức giá mua là: 12.000đồng/CP. Nếu ai có nhu cầu chuyển nhượng số cổ phần VDA Đà Nẵng đang sở hữu xin liên hệ về địa chỉ sau :   
 
          Phòng tài chính (Lầu 5) - Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM
          Đ/c: 199-205 Nguyễn Thái Học, P.Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM
          Người liên hệ : - Chị Mỹ Hòa    – ĐT: 0908 643 905 
                                      - Bạn Thúy Ái    – ĐT: 0937 181 080 
 
          Mọi thủ tục đăng ký chuyển nhượng cổ phần VDA ĐN sẽ được thực hiện như sau :
 
 
          1/ Đối với cổ đông tại địa bàn TP Đà Nẵng : mọi thủ tục sẽ được hướng dẫn và thực hiện theo Thủ tục chuyển nhượng cổ phần tại Văn phòng Công ty - số 478 Điện Biên Phủ, P.Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. (đính kèm)
 
          2/ Đối với các cổ đông ngoài địa bàn TP Đà Nẵng : các cổ đông sẽ thực hiện việc đăng ký chuyển nhượng cổ phần bằng đường gởi bảo đảm EMS về cho Công ty VDA Đà Nẵng  các giấy tờ sau :
 
                a- Điền đầy đủ các thông tin vào Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần (đính kèm) 
 
                b- Sổ sở hữu cổ phần VDA ĐN của hai bên : bên mua và bên bán 
                c- Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu của hai bên : bên mua và bên bán (bản photo có công chứng trong vòng 02 tháng và còn hiệu lực). 
 
                  -  Nếu cổ đông là tổ chức thì phải cung cấp CMND của người đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức có chứng thực
và Giấy đồng ý cho chuyển nhượng của HĐQT công ty.
 
               d- Chứng từ nộp phí chuyển nhượng, thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán qua ngân hàng.
                 -  Phí chuyển nhượng = Mệnh giá cổ phần  x  0,2%  x  Số lượng cổ phần CN

     (Mức phí tối thiểu là 50.000 đ và tối đa là 2.000.000 đ cho mỗi lần chuyển nhượng).

     - Thuế TNCN từ CN chứng khoán : 0,1% x Tổng giá trị cổ phần CN

         - Toàn bộ phí chuyển nhượng và thuế TNCN sẽ được chuyển khoản vào:

    Tên TK       : Công ty CP Thương Mại – Dịch Vụ VDA Đà Nẵng

     Số TK         : 5611 0000 382512

     Tại              : Ngân hàng BIDV – CN Đà Nẵng

Sau khi nhận được đầy đủ các giấy tờ và các khoản phí nêu trên, Công ty VDA Đà Nẵng sẽ tiến hành việc sang tên Sổ sở hữu phần cho

các bên theo quy định. Hoàn thành việc chuyển nhượng, công ty VDA ĐN sẽ chuyển gởi bằng EMS các Sổ sở hữu cổ phần cho mỗi bên.

       Rất mong các cổ đông  thực hiện theo nội dung Thông báo này.

Trân trọng cám ơn !

 

                                       Nơi nhận :                                                              TỔNG GIÁM ĐỐC

                        - Như trên       

                        - Lưu cty

                                                                                                               (Đã ký)

                                                                                                        V ũ Tiến Dũng